Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viathesmajl thesmajl
uciekam
7290 a727 400
uciekam
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation vialittleburn littleburn
uciekam
0615 f62d 400
Reposted fromeyjolf eyjolf vialittleburn littleburn
uciekam
Nie ma ludzi zbyt mądrych i doświadczonych ani wystarczająco ostrożnych, żeby przez całe życie nie dali się ani razu wciągnąć w coś, do czego po fakcie przyznają się ze zdziwieniem i z niechęcią.
— Renata Adwent - "Nigdy nie jesteś sama"
Reposted fromstormymind stormymind viaMsChocolate MsChocolate
uciekam
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viaconvoitise convoitise
uciekam
uciekam
7194 c539 400
Reposted frommisza misza viacatchmelater catchmelater
2094 5275 400
uciekam
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
uciekam

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaflyingheart flyingheart
uciekam
3544 90a6 400
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
uciekam
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viafreeway freeway
uciekam
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromintotheblack intotheblack viadobby dobby
uciekam
1345 33c0 400
Reposted fromlaluna laluna viamendacious mendacious
uciekam
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
I wanted movement and not a calm course of existance. I wanted excitement and danger and the chance to sacrifice myself for my love.
— Leo Tolstoj
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle
uciekam
2550 5264 400
Reposted fromzie zie viaMakeMePurr MakeMePurr
uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl