Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
2398 3939 400
Reposted fromzie zie viasomebodytolove somebodytolove
uciekam
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
uciekam
4129 2a58 400
Reposted fromdippi dippi viairmelin irmelin
uciekam
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
uciekam
9372 02a9 400
Reposted fromoutline outline viaparampam parampam
uciekam
2042 47d3 400
uciekam
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
uciekam
7668 afc9 400
Reposted fromchceuciec chceuciec viabeltane beltane
uciekam
4403 737b 400
Reposted frompampunio pampunio viakotfica kotfica
uciekam
Jestem najgorszą wersją siebie
Reposted frompastelowe pastelowe vialenifca lenifca
uciekam
3928 c3c2 400
Reposted frompastelowe pastelowe viatoxicsoul toxicsoul
uciekam
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacarmenluna carmenluna
uciekam
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka vialonelypassenger lonelypassenger
uciekam
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
uciekam
1433 17ff 400
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
uciekam
0459 6107 400
Reposted fromNajada Najada viaawaken awaken
8881 3162 400
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viairmelin irmelin
uciekam
Do not romanticize suffering. There is nothing poetic about a love that breaks your spirit.
— Titilope Sonuga (via lindazahra.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viajeszczenie jeszczenie
uciekam
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viajeszczenie jeszczenie
uciekam
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl