Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
8715 ca87 400
Reposted fromhagis hagis viarawwwr rawwwr
uciekam
Reposted frompanimruk panimruk viarawwwr rawwwr
uciekam
6912 9bad 400
Reposted fromnyaako nyaako viaikari ikari
uciekam
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna vianowaczi nowaczi
uciekam
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
uciekam
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viaakrew akrew
uciekam
5953 2efc 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaters laters
9792 5a66
Reposted fromfreakish freakish viaakrew akrew
uciekam
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie vialaters laters
uciekam
2405 23c4 400
Reposted frombanshe banshe viakrainakredek krainakredek
uciekam
3848 93c4 400
Reposted fromoblivions oblivions viakrainakredek krainakredek
uciekam
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
uciekam
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname vianotperfectgirl notperfectgirl
uciekam
1006 5784 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
uciekam
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6851 08cf 400
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viaawaken awaken
uciekam
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viaawaken awaken
uciekam
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaxannabelle xannabelle
uciekam
2743 11c8 400
Reposted fromfafner fafner viaSeventeenRed SeventeenRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl