Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
8316 6606 400
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialonelyjulia lonelyjulia
uciekam
8582 5231 400
Reposted fromrevalie revalie viajnna jnna
uciekam
6872 f44e 400
J. A.
uciekam
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaforgettoregret forgettoregret
uciekam
8811 51e2 400
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
uciekam
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viafreeway freeway
uciekam
2857 2979 400
Reposted fromrawriot rawriot viamysweetheartt mysweetheartt
uciekam
Kiedy ktoś mówi, że cię kocha, nigdy nie odpowiadaj: "Nieprawda".
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
uciekam
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamisery misery
2900 d0c7 400
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
uciekam
uciekam
5866 e62f 400
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
uciekam
uciekam
Nie pozwól sobie na etap... jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianergo nergo
uciekam
6996 0567 400
uciekam
5957 a321 400
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaOkery Okery
uciekam
8152 aa7f 400
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viafreeway freeway
uciekam
2041 0e1f 400
Reposted fromdreamadream dreamadream vianoti noti
uciekam
3289 3784 400
Reposted fromDoopamina Doopamina vianoti noti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl