Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
uciekam
1433 17ff 400
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
uciekam
0459 6107 400
Reposted fromNajada Najada viaawaken awaken
8881 3162 400
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viairmelin irmelin
uciekam
Do not romanticize suffering. There is nothing poetic about a love that breaks your spirit.
— Titilope Sonuga (via lindazahra.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viajeszczenie jeszczenie
uciekam
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viajeszczenie jeszczenie
uciekam
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianowaczi nowaczi
uciekam
1637 7a45 400
Reposted fromcrazydunky crazydunky viairmelin irmelin
uciekam
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viapomruki pomruki
uciekam
2956 9c44 400
Reposted fromheroes heroes viatouchthesky touchthesky
uciekam
Miłość to obecność.
— znalezione
uciekam
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaawaken awaken
uciekam
1058 d00d 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianutt nutt
uciekam
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
uciekam
3098 885b 400
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
uciekam
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viairmelin irmelin
uciekam
Pozwól, że opowiem Ci o znajomości, która trwa chociaż nie jest pewna swojej przyszłości(...)
— Małpa
Reposted fromjamaicanbeat jamaicanbeat viabezwladnie bezwladnie
uciekam
4280 c2c1 400
Reposted fromoll oll viabezwladnie bezwladnie
uciekam
uciekam
Reposted frombluuu bluuu vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl