Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
uciekam
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
5225 e7e5 400
Reposted fromdivi divi vialifeistragic lifeistragic
4408 068d 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaawaken awaken
uciekam
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viamendacious mendacious
uciekam
2102 45a9 400
Reposted fromrol rol viapeepingtom peepingtom
uciekam
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
uciekam
6202 ab5f 400
2897 119b 400
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
uciekam
6824 6caa 400
Reposted fromdailylife dailylife viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
Paweł, przyjedź do mnie, chcę Ci albo oczy wydrapać albo się kochać, jeszcze nie wiem.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
uciekam
3232 e7ca 400
Reposted fromSTYLTE STYLTE
uciekam
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja
uciekam
  I nie chcę już niepokoju w głowie.
— Nie Chcę Już
Reposted fromIriss Iriss viathefirstdrop thefirstdrop
uciekam
chciała, mogła, zaniemogła.
Reposted fromroom-with-no-view room-with-no-view
uciekam

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
uciekam
0036 a790 400
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
uciekam
Niby wszystko ok, a znowu nie tak jak powinno
— czekam na cud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl