Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Kiedy ktoś mówi, że cię kocha, nigdy nie odpowiadaj: "Nieprawda".
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
uciekam
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamisery misery
2900 d0c7 400
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
uciekam
uciekam
5866 e62f 400
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
uciekam
uciekam
Nie pozwól sobie na etap... jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianergo nergo
uciekam
6996 0567 400
uciekam
5957 a321 400
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaOkery Okery
uciekam
8152 aa7f 400
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viafreeway freeway
uciekam
2041 0e1f 400
Reposted fromdreamadream dreamadream vianoti noti
uciekam
3289 3784 400
Reposted fromDoopamina Doopamina vianoti noti
uciekam
1043 ea7f 400
uciekam

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
uciekam
0072 281e 400
Reposted frommissdark missdark viazupamarzen zupamarzen
5075 5a47 400
Reposted fromunco unco viazupamarzen zupamarzen
uciekam
6912 5d06 400
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex via48hrs 48hrs
uciekam
Myślę, że w każdym człowieku tkwi kawałek drania, a w najlepszych tylko promile. Ale te są. Wartość człowieka polega jednak nie na tym, ile gramów, czy milimetrów draństwa ma w sobie, lecz w jakim stopniu potrafi uniknąć czynienia draństw innym.
— Leopold Tyrmand "Gorzki smak czekolady Lucullus"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadygoty dygoty
uciekam
8617 78d2 400
Reposted fromdelgada delgada viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl