Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
uciekam
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaguerriera guerriera
4875 72a9 400

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

uciekam
uciekam
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaguerriera guerriera
uciekam
Zwróciłem mu właśnie uwagę, że to doskonały sposób dojścia do porozumienia z dziewczyną — zacząć pożyczać jej książki
— Søren Kierkegaard
Reposted fromcatchmelater catchmelater
uciekam
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
uciekam
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
uciekam
Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
— anilorak18.soup.
uciekam
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitwaspain itwaspain
uciekam
1423 599a 400
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacatchmelater catchmelater
uciekam
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— MH
Reposted fromcatchmelater catchmelater
uciekam
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
uciekam


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
uciekam
0485 4a7e 400
Reposted fromcatchmelater catchmelater
uciekam
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaitwaspain itwaspain
uciekam
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic
uciekam
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
uciekam
0651 3fb2 400
Reposted fromUndomiel Undomiel viaitwaspain itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl