Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viamendacious mendacious
uciekam
Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego
— Burian V
Reposted fromcatchmelater catchmelater
3992 6dc6 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viaMousie Mousie
4393 8969 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viaMousie Mousie
uciekam
3266 f7ad 400
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
uciekam
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee vianotperfectgirl notperfectgirl
uciekam
2414 db15 400
Reposted fromfriends friends viaoblivious oblivious
uciekam
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaitwaspain itwaspain
uciekam
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
uciekam
uciekam
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
uciekam
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
uciekam
2912 3730 400
Reposted fromverronique verronique viamendacious mendacious
uciekam
uciekam
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
uciekam
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
uciekam
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
uciekam
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt vianotperfectgirl notperfectgirl
5086 5899 400
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl