Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
4052 8178 400
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka vianoteasytodecide noteasytodecide
5000 4f0c 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viadobby dobby
uciekam
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viadobby dobby
uciekam
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
uciekam
4985 1e1e 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viadobby dobby
uciekam
7595 f664 400
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
uciekam
4922 3e48 400
Reposted fromagridoce agridoce viaczesciczolem czesciczolem
uciekam
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaguerriera guerriera
uciekam
7356 4e67 400
Reposted fromlostinspace lostinspace viaitwaspain itwaspain
uciekam
5348 3795 400
Reposted fromPoranny Poranny viakomplikacja komplikacja
uciekam
6801 fe8f 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarawwwr rawwwr
uciekam
I cóż mam z tobą zrobić, moja nienawiści,
skoro zabijać
nie mogę i nie chcę?
Chodź, wyjdziemy z domu
i będziemy śmieszni.
Będziemy miotać
kamienie przekleństw,
będziemy zadawać
ciosy pytań retorycznych,
będziemy wznosić
piramidy okrzyków.
Będziemy śmieszni.
— ***, Leszek Engelking
Reposted from1923 1923 viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover vianowaczi nowaczi
uciekam

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
4627 c05b 400
5409 88c0 400
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaplusiek plusiek
uciekam
8997 f490 400
Reposted fromdoedeer doedeer viaheartbreak heartbreak
uciekam
0962 502e 400
Reposted frommesoute mesoute viaheartbreak heartbreak
uciekam
1781 bee9 400
Reposted fromonlyman onlyman viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl