Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
uciekam
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vialifeistragic lifeistragic
uciekam
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
uciekam
4602 8602 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconvoitise convoitise
uciekam
Miałaś być obłędna, a nie obłąkana.
— fb
Reposted byitwaspainnuttalittlepieceofheavenbanshenyaakoconopecSkydelangisellekarolinnaablackheartgirloversensitiveover-landdefinicjamiloscigoanywherewithmerattynessniskowoheavencanwaitirbjarbirbgingerowaalubieagefantazjainerteforeverremembermeNocturiaczooasylopathniewdziecznamoniapuchaczrusalkadmiralbellabellathenatussCogitoamphetaminelogichasandraoversensitivemaciekpnayantara
uciekam
0949 2d91 400
Reposted fromkarahippie karahippie viatiredeveryday tiredeveryday
uciekam
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
uciekam

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viamayamar mayamar
uciekam
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viamayamar mayamar
uciekam
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMakeMePurr MakeMePurr
uciekam
6028 57fa 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
uciekam
uciekam
7082 cb02 400
Reposted fromdeszcz deszcz viaMakeMePurr MakeMePurr
uciekam
4885 fd59 400
Reposted fromwabnicu wabnicu viagitarowaaaA gitarowaaaA
uciekam

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianowaczi nowaczi
uciekam
8617 772c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoblivious oblivious
uciekam
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7987 6c27 400
uciekam
Jeśli chcesz kochać się z ko­bietą, zrób to w sy­pial­ni. Jeśli chcesz ją uwieść, zrób to w tańcu
— Anne Bishop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl