Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
9038 dcb5 400
Reposted frommysoul mysoul vianutt nutt
0962 637b 400
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatake-care take-care
uciekam
1534 d9ee 400
Reposted fromoutline outline
uciekam
Na górze róże,
na dole liski w kupie.
Najpierw miałam cię w sercu,
teraz mam cię w dupie.
Reposted byguerriera guerriera
uciekam

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
uciekam
3926 a017 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
uciekam
1260 9ef9 400
uciekam
uciekam
4045 5aac 400
Reposted fromoblivious oblivious
uciekam
3685 3bee 400
Reposted fromwyczes wyczes viapeepingtom peepingtom
uciekam
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
uciekam
2618 6b55 400
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaawaken awaken
uciekam
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
1704 c907 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
uciekam
0921 2f6f 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
uciekam
Reposted frometerycznie eterycznie
uciekam
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
uciekam
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal
uciekam
7018 c340 400
no właśnie!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl