Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6373 6bd3 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialittlemouse littlemouse
uciekam
uciekam
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
uciekam
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaoblivious oblivious
0393 6297 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoblivious oblivious
uciekam
uciekam
4841 eba7 400
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
uciekam
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaoblivious oblivious
uciekam
9038 dcb5 400
Reposted frommysoul mysoul vianutt nutt
0962 637b 400
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatake-care take-care
uciekam
1534 d9ee 400
Reposted fromoutline outline
uciekam
Na górze róże,
na dole liski w kupie.
Najpierw miałam cię w sercu,
teraz mam cię w dupie.
Reposted byguerriera guerriera
uciekam

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
uciekam
3926 a017 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
uciekam
1260 9ef9 400
uciekam
uciekam
4045 5aac 400
Reposted fromoblivious oblivious
uciekam
3685 3bee 400
Reposted fromwyczes wyczes viapeepingtom peepingtom
uciekam
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl