Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
uciekam
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
uciekam
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt vianotperfectgirl notperfectgirl
5086 5899 400
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaconvoitise convoitise
uciekam
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaflyingheart flyingheart
uciekam
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaflyingheart flyingheart
uciekam
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
uciekam
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viapomruki pomruki
uciekam
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viaBetterPointOfView BetterPointOfView
uciekam
6022 7ead 400
Reposted fromoll oll vianutt nutt
6373 6bd3 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialittlemouse littlemouse
uciekam
uciekam
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
uciekam
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaoblivious oblivious
0393 6297 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoblivious oblivious
uciekam
uciekam
4841 eba7 400
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
uciekam
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl