Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
A zresztą nieważne co ludzie powiedzą, ważne, by być w zgodzie z samą sobą.
— Magdalena Witkiewicz – Czereśnie zawsze muszą być dwie
Reposted fromnyaako nyaako viarawwwr rawwwr
uciekam
7120 f95c 400
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
uciekam
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
uciekam
- (...) Myślałem, że sztuka powinna coś oznaczać.
- A nie sądzisz, że może istnieć, nie domagając się wyjaśnienia? Dlaczego musielibyśmy przypisywać sztuce znaczenie? Czy wszystko musi być dla nas zrozumiałe? Być może sensem jej istnienia jest wzbudzanie emocji - i tyle.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
uciekam
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viairmelin irmelin
2602 d775 400
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viahysterie hysterie
uciekam
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj vialekkaprzesada lekkaprzesada
uciekam

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee vialekkaprzesada lekkaprzesada
uciekam
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viapiglet piglet
uciekam
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
uciekam
0035 993e 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMagnolia11 Magnolia11
uciekam
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
uciekam
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viamendacious mendacious
uciekam
Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego
— Burian V
Reposted fromcatchmelater catchmelater
uciekam
3266 f7ad 400
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
uciekam
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee vianotperfectgirl notperfectgirl
uciekam
2414 db15 400
Reposted fromfriends friends viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl