Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
5265 3ffb 400
Reposted fromshapeless shapeless viagabyax gabyax
uciekam
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
uciekam
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasatyrlane satyrlane
uciekam
5170 a5a6 400
pestki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viagabyax gabyax
uciekam
1866 3406 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabezwladnie bezwladnie
uciekam
6769 1726 400
Reposted fromwyczes wyczes viaMakeMePurr MakeMePurr
uciekam
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
uciekam
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
uciekam
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viawszystkodupa wszystkodupa
uciekam
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeltane beltane
uciekam
5839 6374 400
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
uciekam
1076 6a5c 400
Reposted frompampunio pampunio vialittleburn littleburn
uciekam
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
uciekam
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z Wami rozstaję! A niech Was diabli wezmą!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlovvie lovvie viaguerriera guerriera
uciekam
7361 0599 400
Reposted frompampunio pampunio viaMisqa Misqa
uciekam
1332 4b30 400
Reposted fromagatiszka agatiszka viaMisqa Misqa
9169 892b 400
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMisqa Misqa
uciekam
0368 932a 400
Reposted fromhagis hagis viabeltane beltane
uciekam
6167 4549 400
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl