Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uciekam
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaMisqa Misqa
uciekam
Ze wszystkich rzeczy wiecznych, miłość trwa najkrócej...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromEvowe Evowe
Sponsored post
feedback2020-admin
uciekam
czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— harlan coben
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialittleburn littleburn
uciekam
uciekam
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viaflyingheart flyingheart
uciekam
5220 3022 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflyingheart flyingheart
uciekam
8531 dd5b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaplusiek plusiek
uciekam
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viaplusiek plusiek
1703 e392 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaybeyou maybeyou
uciekam
uciekam
Reposted fromshakeme shakeme viaplusiek plusiek
uciekam
Reposted fromshakeme shakeme viadusielecc dusielecc
uciekam
6736 401b 400
Reposted fromnutt nutt viaMezame Mezame
uciekam
Pewnie jesteś z tych, co to tłumią w sobie narastający gniew, ale nie zapominają.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaharridan harridan
uciekam
5261 be96 400
Reposted fromsheismysin sheismysin viasardoniczna sardoniczna
uciekam
uciekam
5797 706d 400
Reposted fromyikes yikes viagreywolf greywolf
uciekam
5265 3ffb 400
Reposted fromshapeless shapeless viagabyax gabyax
uciekam
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
uciekam
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...